Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DE L’EMPRESA ÀGER AVENTURA’T

 • Reserves
 • Política de pagament
 • Política de cancel·lació
 • Condicions de l’activitat
 • Normes de seguretat contra la COVID-19

RESERVES

Les reserves hauran de fer-se obligatòriament mitjançant el formulari de reserves disponibles a la pàgina web.

Totes les consultes que el client tingui seran ateses via telefònica o omplint el formulari de consultes disponible a la pàgina web.

Mitjançant el sistema de reserves i aquest apartat de termes i condicions de l’empresa Àger Aventura’t, el client queda informat de totes les mesures de seguretat i higiene que hem implantat, dels requisits per fer efectiva la reserva, així com de les condicions de cancel·lació derivades d’una situació relacionada amb la COVID-19. Així mateix, amb la mateixa informació, accepta les condicions que han de complir per assistir a una activitat.

POLÍTICA DE PAGAMENT

Una vegada efectuada la reserva, el client haurà de fer el pagament sencer de l’activitat. El pagament es podrà fer mitjançant un pagament per targeta de crèdit.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

 • Modificacions o anul·lacions amb més de 5 dies d'antelació: Reemborsament complet de l'activitat.
 • Modificacions o anul·lacions entre 3 o 2 dies d'antelació: Reemborsament del 50% de l'activitat.
 • Modificacions o anul·lacions amb menys de 48 hores d'antelació: Quedarà a criteri de l'empresa si es torna alguna part de la reserva.
 • Des de l’empresa Àger Aventura’t, tenim el dret a cancel·lar l’activitat en cas que les condicions​ ​meteorològiques​ no siguin les adequades per realitzar l’activitat. En aquest cas, s’intentarà avisar al client amb la màxima antelació possible. El client podrà canviar la seva reserva per qualsevol altre dia que hi hagi places disponibles o bé li retornarem la quantitat abonada.
 • En cas  que el client ​no arribi a l’hora concretada​ d’inici de l’activitat, quedarà a criteri de l’empresa si el client pot continuar endavant amb l’activitat contractada, si ha de fer un canvi d’activitat o si s’ha de cancel·lar l’activitat i canviar-la a un altre dia que hi hagi places disponibles.
 • Si el client es presenta a l’activitat ​sota els efectes de l’alcohol o les drogues​, l’empresa no permetrà l’inici de l’activitat. En cas que una persona consumeixi alcohol o drogues durant l’activitat, l’assegurança de l’empresa quedarà totalment cancel·lada. 
 • En cas d'anul·lació per causes justificades o de la pandèmia, com malaltia o confinaments, es farà el reemborsament complet de l'activitat o opció a canvi de data.

CONDICIONS DE L’ACTIVITAT

 • No acudeixi a l’activitat si té símptomes compatibles amb el virus COVID-19, que són: febre, tos i sensació de falta d’aire​. Altres símptomes poden incloure: cansament,​   dolors, degoteig del nas, mal de coll, mal de cap, diarrea, vòmits... ​Algunes persones perden el sentit de l’olfacte o del gust.
 • El client s’informarà degudament de l’activitat a realitzar, per tenir la convicció que està reservant l’activitat desitjada i que és l’adequada a les seves característiques personals.
 • El client arribarà a l’activitat amb antelació suficient per resoldre qualsevol tipus d’imprevist o necessitat. L’acumulació de petits retards repercuteix directament a la seguretat i al bon desenvolupament de l’activitat.
 • El client notificarà als responsables de l’activitat qualsevol tipus de problema que hagi passat durant el desplaçament a l’activitat (problemes físics, psíquics o materials), encara que puguin semblar mínims, com per exemple mareig durant el viatge, debilitat per un mal esmorzar, etc... Notificarà als responsables en cas de estar amb ​medicació o substàncies ​que puguin repercutir a les seves capacitats habituals.  
 • El client prestarà atenció a les indicacions prèvies a l’activitat que el monitor indicarà amb especial atenció a les normes, equipament de protecció i seguretat. La bona utilització dels equips farà que l’activitat sigui molt més agradable i segura.
 • El client serà ​respectuós amb el medi natural​ on es realitza l'activitat, i posarà més atenció a les zones d’Especial Protecció Ambiental i altres espais protegits. A l’entorn natural no han de quedar restes del seu pas. També respectarà a altres persones o grups que estiguin a les zones on es realitza l’activitat.
 • El client portarà posat en ​tot​ ​moment​, i ben col·locat, ​l’equipament específic de cada activitat,​ posant atenció a l’equipament de protecció i seguretat tant personal, com col·lectiva, i conservarà el material per a l’activitat, comunicant si es produeix algun desperfecte o alguna pèrdua durant la realització de l’activitat. En cas de perdre o trencar algun material de l’empresa, el client haurà d’abonar l’import corresponent al material per tal que l’empresa el pugui recuperar.
 • Sense el coneixement ni l’autorització dels responsables, el client no se situarà en llocs potencialment perillosos. En cas de lesió per una irresponsabilitat fora de l’activitat, com per exemple el salt d’una roca a una alçada elevada, l’assegurança de l’empresa no es farà responsable.
 • En finalitzar l’activitat, el client entregarà el material al responsable de l’activitat. S’acceptaran tot tipus d’opinions i comentaris constructius, ja que ens agrada millorar a partir de l’experiència dels nostres clients.  
 • El client, després de llegir atentament aquestes condicions, accepta complir amb totes les normatives proposades per l’empresa Àger Aventura’t el dia de l’activitat. La persona que faci efectiva la reserva serà la responsable que la resta del grup sigui coneixedora d’aquesta normativa.

NORMES DE SEGURETAT CONTRA EL COVID-19

El client seguirà en tot moment les normes de seguretat i de prevenció del COVID-19 que l’empresa Àger Aventura’t marcarà. Si el client no compleix les normes de l’empresa, es procedirà a ​cancel·lar ​l’activitat.

Per realitzar les activitats que l’empresa Àger Aventura’t ofereix, el client haurà de portar obligatòriament ​mascareta​.

Tots els elements de protecció individuals i els residus generats personalment són responsabilitat de cada client, ja que es considera material contaminat.

A la zona d’entrega de material els clients hauran de portar mascareta mantenint la distància de seguretat de 2 metres. La distància s’haurà de respectar de grup en grup.

A l’arribada només s’aproparà una persona del grup de reserva, la qual identificarà al grup i realitzarà la resta del pagament, si s’escau, sempre respectant la distància de seguretat amb els altres clients.

La recollida del material s’efectuarà de forma individual, respectant la distància de seguretat de 2 metres.

A l’hora de sortir amb el caiac, es farà ordenadament i seguint les indicacions dels monitors.

Els kayaks dobles podran ser ocupats sense mascareta per membres de la mateixa família o que convisquin junts. En cas de no ser així, serà obligatori realitzar l’activitat amb mascareta.

Els transports en vaixell es faran amb mascareta, després de cada sortida es desinfectarà el vaixell.

Els clients que realitzin l’activitat de trekking, hauran de portar guants quan hagin d’agafar-se als elements de seguretat, amb els quals el Congost de Mont-rebei està equipat, i portar mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat obligatòria amb els altres turistes.

En els vols en parapent, el client sempre portarà guants i mascareta. L’equipament del client serà desinfectat una vegada el vol en parapent acabi.

A la zona de recepció hi haurà gel hidroalcohòlic per tal que els clients puguin rentar-se les mans en qualsevol moment.

Després de l’activitat, l’empresa durà a terme un pla de desinfecció de tot el material i mitjans de transport.

Els productes de neteja utilitzats estan autoritzats i registrats pel ​Ministeri de Sanitat​.